Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

6 kwietnia 2019 r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej nr.8 w Malborku. Turniej rozegrany był w trzech grupach wiekowych: grupa I szkoły podstawowe, grupa II gimnazjum i grupa III szkoły ponadgminazjalne. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów z kl 4 i III Gimnazjum.
W pierwszej części turnieju uczestnicy rozwiązali test pisemny składający się z zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W przerwie przed drugą częścią młodzież miała możliwość zapoznania się ze sprzętem ratowniczym w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Malborku. Druga część turnieju to część ustna. Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony ppoż.
Poprzez udział w turnieju uczniowie zapoznali się z przepisami przeciwpożarowymi, zasadami postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Przygotowanie i opieka nad uczniami: Iwona Jurczak i Marek Szczeciński.