WAŻNE INFORMACJE – ul. Gdańska

WAŻNE INFORMACJE – ul. Gdańska

Informacje dla rodziców uczniów dzieci grup 0 oraz klas I –IV, uczęszczających do Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 53.

  • 1 września dowóz z rodzicami ze własnym zakresie. Zależy nam, aby 100 % rodziców było na spotkaniach z rodzicami i dopełniło wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem nauki w szkole;
  • Likwidujemy wszystkie dzwonki w szkole;
  • Dzieci, które rozpoczynają pierwszą lekcję o 8.00 przychodzą nie wcześniej niż o 7.45 z szatni kierują się do swoich klas, gdzie czekają na nich nauczyciele, nie przebywają na korytarzach. Wcześniej niż 15 minut przed lekcją nie wpuszczamy uczniów do szkoły, jedynie dzieci przewozowe i korzystające ze świetlicy szkolnej;
  • Podobnie jak wyżej uczniowie, których klasa rozpoczyna pierwszą lekcję o 8.55 przychodzą nie wcześniej niż o 8.40 i z szatni kierują się do swoich klas. Wcześniej niż 15 minut przed lekcją nie wpuszczamy uczniów do szkoły, jedynie dzieci przewozowe i korzystające ze świetlicy szkolnej;
  • Po każdej lekcji nauczyciel pełni dyżur w klasie, w której miał lekcję, dzieci korzystają z jednego gabinetu z wyjątkiem sali gimnastycznej i sali komputerowej. Klasy IV korzystają z ciągu jednego dnia z jednego gabinetu;
  • Po ostatniej lekcji uczniowie są sprowadzani do szatni, do świetlicy, czy opiekunów przewozów szkolnych;
  • Rano do szkoły wpuszczamy jedynie opiekunów dzieci z zerówek i pierwszych klas. Rodziców klas II, III i IV tylko w wyjątkowych przypadkach. Po lekcjach również. Wyjątkiem jest świetlica, w której osoba odbierająca musi się pokazać wychowawcy;
  • Nie prowadzimy rozmów z nauczycielami. Ograniczamy do minimum czas pobytu opiekunów dzieci w szkole i limit jednocześnie wchodzących osób dorosłych do szkoły;
  • Zachęcajmy dzieci do samodzielności, rodziców prosimy o wyrozumiałość, a nauczycielom życzymy wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie;