Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

  1. Uczniowie oczekują na rozpoczęcie roku szkolnego na boisku oraz przed budynkiem szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
  2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką. 
  3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
  4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku.
  6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
  7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia głównego lub bocznego.

Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

UWAGA!

  1. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
  2. Godzina odwozu uczniów będzie dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości po osobnym ustaleniu.
  3. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.