Informacja o naborze

Informacja o naborze

Drodzy Rodzice !
Informujemy, że wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone
do grup przedszkolnych oraz klas pierwszych w wyznaczonym terminie rekrutacji
(tj. od 1.03.2022 do 12.03.2022 r.) zostały przyjęte.
Wnioski złożone po terminie rekrutacyjnym zostaną rozpatrzone w postępowaniu uzupełniającym
do dnia 29.04.2022 r.