Informacja o projekcie pt. ”Stawiamy na rodzinę – usługi społeczne w zakresie wsparcia rodzin z obszaru rewitalizacji E-Południe w Nowym Stawie.”

Informacja o projekcie pt. ”Stawiamy na rodzinę – usługi społeczne w zakresie wsparcia rodzin z obszaru rewitalizacji E-Południe w Nowym Stawie.”

Od 01 października 2020r. do 30 września 2022r. Gmina Nowy Staw wraz z Fundacją M.A.P.A Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie, realizowała projekt „Centrum Wsparcia Rodziny”. Placówka znajduje się w Nowym Stawie przy ul. Słowackiego 6. W ramach „Centrum Wsparcia Rodziny” działała placówka wsparcia dziennego oraz poradnia dla rodziców i opiekunów. W okresie trwania projektu, w formule opiekuńczej i specjalistycznej, wsparciem objęto łącznie 52 osoby tj. dzieci i młodzież do lat 16 oraz ich rodzice i opiekunowie.

Gmina Nowy Staw chciałaby poinformować, że po zakończeniu realizacji projektu działalność placówki „Centrum Wsparcia Rodziny’ będzie kontynuowana, tym samym utrzymana zostanie trwałość projektu. „Centrum Wsparcia Rodziny” będzie realizowało zadania w formie opiekuńczej i specjalistycznej poprzez:

  • placówkę wsparcia dziennego, w ramach której będą odbywały się zajęcia świetlicowe skierowane do 15 uczestników oraz tematyczne zajęcia wyrównawcze,
  • wsparcie rodzin – specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w którym zapewniona zostanie gotowość do realizacji wsparcia psychologicznego, socjoterapeutycznego, w tym wsparcie mediatora i asystenta rodziny, prawnego.

Przyjmowanie zgłoszeń uczestników będzie odbywało się trybie ciągłym z uwzględnieniem ilości miejsc. Karta zgłoszeniowa do udziału w zajęciach świetlicowych lub tematycznych zajęciach wyrównawczych w załączeniu. (LINK DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ)

Trwałość projektu zostanie utrzymana przez okres odpowiadający realizacji projektu tj. przez okres 25 miesięcy, czyli od dnia 01 października 2022r. do 31 października 2024r.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod nr telefonów:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie – 55 271 51 44
2) Urząd Miejski w Nowym Stawie – 55 271 51 10 wew. 27