Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się wg następującego harmonogramu:
13 listopada, godz. 16.00 – klasy 0-III (ul. Gdańska)
14 listopada, godz. 16.00 – klasy IV-VI (ul. Bankowa)
15 listopada, godz. 16.00 – klasy VII-VIII i oddziały gimnazjalne (ul. Mickiewicza)

12 LISTOPADA 2018r.
DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych i wychowawczych pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych, w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2931_u.htm )

RADA RODZICÓW ZSP NS 0-VIII Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI (rok szkolny 2018/2019)

PRZEWODNICZĄCY – Magdalena Sosińska (tel. 781 780 107)
ZASTĘPCA – Wioleta Loryś
SKARBNIK – Katarzyna Wysocka

PROTOKOLANT – Anna Szczepańska

CZŁONEK – Anna Lica Skarżyńska
CZŁONEK – Przemysław Suchcicki

e-mail: radarodzicow@zspnowystaw.pl

Profil na Facebook’u

TERMIN KOLEJNEGO ZEBRANIA: 24.09.2018 w poniedziałek o godz. 17.00, SP ul. Mickiewicza 51.

Informacja od Rady Rodziców – Ważny komunikat dotyczący UBEZPIECZENIA NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 postanowiliśmy nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.
Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko) i ubezpieczenie NNW z oferty GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. dostępne na stronie www.bezpieczni.pl (zakładka Dziecko).

Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji i potrzeb.
Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl lub Bezpieczni.pl, gdzie Rodzic spośród wielu wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom.
Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest ono tańsze niż ubezpieczenie grupowe.
https://bezpieczny.pl/TWÓJKOD
https://bezpieczni.pl/TWÓJKOD

Dodatkowym atutem obu ofert jest możliwość – w ramach jednej polisy – ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.
Przy zakupie ubezpieczenia na portalu www.bezpieczny.pl lub www.bezpieczni.pl zachęcamy do skorzystania z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekun 71448, obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.
W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

SŁAWOMIR MISZKE Tel: 606 985 254

Jednocześnie informujemy, że ubiegłoroczna polisa wygasła 31.08.2018, zatem wszyscy rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków proszeni są o skontaktowanie się z wybranym przez siebie towarzystwem lub skorzystaniem z materiałów informacyjnych pozostawionych w sekretariatach szkół i przedszkola.

ŻYCZYMY BEZPIECZNEGO ROKU SZKOLNEGO
Rada Rodziców

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 roku według następującego harmonogramu:
– klasy 0-III (ul. Gdańska) – godz. 9.00
– klasy IV-VI (ul. Bankowa) – godz. 9.00
– klasy VII-VIII i kl. III oddz. gimn. (ul. Mickiewicza) – godz. 9.15

Informacja dot. podręczników – TYLKO DLA KL. VI

Podręczniki do klasy VI można odbierać w bibliotece szkolnej na ulicy Bankowej w następujących terminach:
– w czwartek (30.08) – godz. 12.00 – 14.00
– w piątek (31.08) – godz. 9.00 – 14.00

Informacja o odbiorze podręczników
do klasy IV, V, VII i VIII
zostanie podana w innym terminie.